Excel DAVERAGE Functie

Samenvatting De Excel DAVERAGE functie geeft het gemiddelde in een bepaald veld voor records die aan de criteria voldoen. Doel Gemiddeld halen uit overeenkomende records Rendement waarde De gemiddelde waarde in een bepaald veld Syntaxis =DAVERAGE (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik inclusief headers.field – Field name of index to count.criteria – Criteria range […]

Excel DCOUNT Functie

Samenvatting De Excel DCOUNT-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld is voorzien, telt DCOUNT alleen numerieke waarden in het veld. Gebruik DCOUNTA om getallen of tekstwaarden in een bepaald veld te tellen. Doel Aantal overeenkomende records in een database tellen Rendement waarde Numerieke telling […]

Excel DCOUNTA-functie

Samenvatting De Excel DCOUNTA-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld wordt verstrekt, telt DCOUNTA alleen numerieke records als de veldwaarde niet leeg is. Gebruik DCOUNT om alleen numerieke waarden in een bepaald veld te tellen. Doel Aantal overeenkomende records in een database tellen Rendement […]

Excel DGET Functie

Samenvatting De Excel DGET-functie krijgt een enkele waarde in een bepaald veld uit een record dat aan de criteria voldoet. DGET zal de #NUM fout gooien als er meer dan één record overeenkomt met de criteria. Doel Krijg waarde uit een bijpassend record Rendement waarde De waarde in een bepaald veld Syntaxis =DGET (databank, veld, […]

Excel DMAX-functie

Samenvatting De Excel DMAX-functie geeft de maximale waarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de DMIN-functie om de minimumwaarde te krijgen. Doel Krijg max. van bijpassende records Rendement waarde De maximale waarde in een bepaald veld Syntaxis =DMAX (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik inclusief headers.field […]

Excel DMIN-functie

Samenvatting De Excel DMIN-functie geeft de minimumwaarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de MAX-functie om de maximale waarde te krijgen. Doel Ontvang min. van bijpassende records Rendement waarde De minimumwaarde in een bepaald veld Syntaxis =DMIN (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik inclusief headers.field – […]

Excel DPRODUCT functie

Samenvatting De Excel DPRODUCT functie retourneert het product van waarden uit een set records die aan de criteria voldoen. De te vermenigvuldigen waarden worden geëxtraheerd uit een bepaald veld in de database, gespecificeerd als een argument. Doel Krijg product uit bijpassende records Rendement waarde Het berekende product Syntaxis =DPRODUCT (databank, veld, criteria) Argumenten database – […]

Excel DSTDEV-functie

Samenvatting De Excel DSTDEV-functie geeft de standaardafwijking van de steekproefgegevens uit records die aan de gegeven criteria voldoen. Als de gegevens de gehele populatie vertegenwoordigen, gebruik dan de DSTDEVP-functie. Doel Krijg standaardafwijking van het monster in bijpassende records Rendement waarde De berekende standaardafwijking Syntaxis =DSTDEV (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik inclusief headers.field – […]

Excel DSTDEVP Functie

Samenvatting De Excel DSTDEVP-functie geeft de standaardafwijking voor een volledige populatie van gegevens uit records die aan de gegeven criteria voldoen. Als de gegevens de gehele populatie vertegenwoordigen, gebruik dan de DSTDEVP-functie. Doel Krijg standaardafwijking van de populatie in overeenkomende records Rendement waarde De berekende standaardafwijking Syntaxis =DSTDEVP (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik […]

Excel DSUM-functie

Samenvatting De Excel DSUM-functie geeft de som van de waarden van een reeks records die aan de criteria voldoen. De op te tellen waarden worden uit een bepaald veld in de database gehaald. Doel Ontvang de som van de bijpassende records Rendement waarde De berekende som Syntaxis =DSUM (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik […]