Excel DSTDEV-functie

Samenvatting

De Excel DSTDEV-functie geeft de standaardafwijking van de steekproefgegevens uit records die aan de gegeven criteria voldoen. Als de gegevens de gehele populatie vertegenwoordigen, gebruik dan de DSTDEVP-functie.

Doel

Krijg standaardafwijking van het monster in bijpassende records

Rendement waarde

De berekende standaardafwijking

Syntaxis

=DSTDEV (databank, veld, criteria)

Argumenten

database – Databasebereik inclusief headers.field – Field name of index to count.criteria – Criteria range inclusief headers.

database – Databasebereik inclusief headers.field – Field name of index to count.criteria – Criteria range inclusief headers.

Gebruiksaanwijzingen

De Excel DSTDEV-functie krijgt de standaardafwijking van de steekproefgegevens uit records die aan de criteria voldoen. Deze functie berekent in wezen de standaardafwijking op een subset van gegevens, zoals een “standaardafwijking IF”-formule.

De database argument is een reeks van cellen die veldkoppen omvat, veld is de naam of index van het veld om te zoeken, en criteria is een reeks van cellen met headers die overeenkomen met die in de database.

Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld kunt u de standaardafwijking van de hoogtes voor de groep “Vos” krijgen met een van deze formules:

=DSTDEV(B7:C13, “Hoogte”,B4:C5) // veld met naam
=DSTDEV(B7:C13,2,B4:C5) // veld per index

De standaardafwijking voor alle hoogtes in C8:C13 wordt berekend in F5 met de STDEV.S functie:

=STDEV.S(C8:C13)

Criteria opties

De criteria kunnen verschillende uitdrukkingen omvatten, waaronder enkele wildcards. Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden:

Criteria
Gedrag
Rood
Match “rood” of “ROOD”
Re*
Begint met “re
10
Gelijk aan 10
>10
Groter dan 10

Niet blanco
100
Niet 100
>12/19/2017
Groter dan 19 dec. 2017
Opmerking: Ondersteuning voor wildcards is niet helemaal hetzelfde als bij andere functies zoals COUNTIFS, SUMIFS, MATCH etc. Bijvoorbeeld, het patroon ???? Zullen de tekenreeksen met 3 exacte karakters overeenkomen in modernere functies, maar niet in de databasefuncties. Als u wildcards gebruikt, test dan zorgvuldig.

Meerrijige criteria

Het criteriabereik voor DSTDEV kan meer dan één rij onder de kopteksten omvatten. Wanneer criteria meer dan één rij bevatten, wordt elke rij samengevoegd met OR-logica en worden de uitdrukkingen in een bepaalde rij criteria samengevoegd met AND-logica.

Opmerkingen:

DSTDEV is het gemiddelde om de variantie voor een steekproef te berekenen. Als de gegevens de gehele populatie vertegenwoordigen, gebruik dan de DSTDEVP-functie.
DSTDEV ondersteunt wildcards in criteria.
Criteria kunnen meer dan één rij omvatten (zoals hierboven uitgelegd).
Het veldargument kan als naam in dubbele aanhalingstekens (“””) of als een getal dat de veldindex weergeeft.
De database en de criteriabereiken moeten passende headers bevatten.

De Excel DCOUNT-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld is voorzien, telt DCOUNT alleen numerieke waarden in het veld. Gebruik DCOUNTA…..

De Excel DCOUNTA-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld wordt verstrekt, telt DCOUNTA alleen numerieke records als de veldwaarde niet leeg is. Gebruik……

De Excel DMAX-functie geeft de maximale waarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de DMIN-functie om de minimumwaarde te krijgen.

De Excel DVARP-functie geeft de variantie weer van een volledige populatie uit records die aan bepaalde criteria voldoen. Als de gegevens alleen een voorbeeld zijn, gebruik dan de DVAR-functie.

De Excel DVAR-functie geeft de variantie weer van een monster uit records die aan de gegeven criteria voldoen. Als de gegevens de gehele populatie vertegenwoordigen, gebruik dan de DVARP-functie.

De Excel DSTDEVP-functie geeft de standaardafwijking voor een volledige populatie van gegevens uit records die aan de gegeven criteria voldoen. Als de gegevens de gehele populatie vertegenwoordigen, gebruik dan de DSTDEVP-functie.

Deel dit Artikel!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *