Excel DAVERAGE Functie

Samenvatting

De Excel DAVERAGE functie geeft het gemiddelde in een bepaald veld voor records die aan de criteria voldoen.

Doel

Gemiddeld halen uit overeenkomende records

Rendement waarde

De gemiddelde waarde in een bepaald veld

Syntaxis

=DAVERAGE (databank, veld, criteria)

Argumenten

database – Databasebereik inclusief headers.field – Field name of index to count.criteria – Criteria range inclusief headers.

database – Databasebereik inclusief headers.field – Field name of index to count.criteria – Criteria range inclusief headers.

Gebruiksaanwijzingen

De Excel DAVERAGE functie krijgt het gemiddelde in een bepaald veld voor een subset van records die aan de criteria voldoen. Het database-argument is een reeks cellen met veldkoppen, veld is de naam of index van het veld om een maximale waarde uit te halen, en criteria is een reeks cellen met kopteksten die overeenkomen met die in de database.

Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kunt u de gemiddelde waarde krijgen uit het veld “Prijs” voor records met een kleur “rood” en een hoeveelheid > 2 met deze formules:

=DAVERAGE(B7:E14, “Prijs”,B4:E5) // veld met naam
=DAVERAGE(B7:E14,2,B4:E5) // veld per index

Criteria opties

De criteria kunnen verschillende uitdrukkingen omvatten, waaronder enkele wildcards. Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden:

Criteria
Gedrag
Rood
Match “rood” of “ROOD”
Re*
Begint met “re
10
Gelijk aan 10
>10
Groter dan 10

Niet blanco
100
Niet 100
>12/19/2017
Groter dan 19 dec. 2017
Opmerking: ondersteuning voor wildcards is een beetje anders met COUNTIFS, SUMIFS, MATCH enz. Bijvoorbeeld, het patroon ???? komt overeen met strings met 3 exacte karakters in deze recentere functies, maar niet in databasefuncties. Als u wildcards gebruikt, test dan zorgvuldig.

Meerrijige criteria

Het criteriabereik voor DAVERAGE kan meer dan één rij onder de kopteksten omvatten. Wanneer criteria meer dan één rij bevatten, wordt elke rij samengevoegd met OR-logica en worden de uitdrukkingen in een bepaalde rij criteria samengevoegd met AND-logica.

Opmerkingen:

DAVERAGE ondersteunt wildcards in criteria
Criteria kunnen meer dan één rij omvatten (zoals hierboven uitgelegd)
Het veldargument kan als naam in dubbele aanhalingstekens (“””) of als een getal dat de veldindex weergeeft.
De database en de criteriabereiken moeten passende headers bevatten.

De Excel DCOUNT-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld is voorzien, telt DCOUNT alleen numerieke waarden in het veld. Gebruik DCOUNTA…..

De Excel DCOUNTA-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld wordt verstrekt, telt DCOUNTA alleen numerieke records als de veldwaarde niet leeg is. Gebruik……

De Excel DMAX-functie geeft de maximale waarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de DMIN-functie om de minimumwaarde te krijgen.

De Excel DMIN-functie geeft de minimumwaarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de MAX-functie om de maximale waarde te krijgen.

Deel dit Artikel!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *