Excel DCOUNT Functie

Samenvatting

De Excel DCOUNT-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld is voorzien, telt DCOUNT alleen numerieke waarden in het veld. Gebruik DCOUNTA om getallen of tekstwaarden in een bepaald veld te tellen.

Doel

Aantal overeenkomende records in een database tellen

Rendement waarde

Numerieke telling van overeenkomende records

Syntaxis

=DCOUNT (database, [veld], criteria)

Argumenten

database – Databasebereik inclusief headers.field – [facultatief] Veldnaam of index om te tellen.criteria – Criteriabereik inclusief headers.

database – Databasebereik inclusief headers.field – [facultatief] Veldnaam of index om te tellen.criteria – Criteriabereik inclusief headers.

Gebruiksaanwijzingen

De Excel DCOUNT-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van een gespecificeerd veld en criteria. Het database-argument is een reeks cellen met veldkoppen, veld is de naam of index van het veld om te tellen, en criteria is een reeks cellen met kopteksten die overeenkomen met die in de database.

In het bovenstaande voorbeeld kunt u records tellen waar de kleur “rood” is en de prijs > 10 met deze formules:

=DCOUNT(B7:E14, “Totaal”,B4:E5) // veld met naam
=DCOUNT(B7:E14,4,B4:E5) // veld per index
=DCOUNT(B7:E14,,B4:E5) // weggelaten veld

Let op: als het veld is voorzien in de DCOUNT-functie, wordt het alleen geteld als het niet blanco en numeriek is. Als het veld een tekstwaarde bevat, of als het veld leeg is, wordt het niet geteld, zelfs niet als de criteria overeenkomen.

Criteria opties

De criteria kunnen verschillende uitdrukkingen omvatten. Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden:

Criteria
Gedrag
Rood
Match “rood” of “ROOD”
Re*
Begint met “re
10
Gelijk aan 10
>10
Groter dan 10

Niet blanco
100
Niet 100
>12/19/2017
Groter dan 19 dec. 2017
Het criteriabereik voor DCOUNT kan meer dan één rij onder de kopteksten omvatten. Wanneer criteria meer dan één rij bevatten, wordt elke rij samengevoegd met OR-logica en worden de uitdrukkingen in een bepaalde rij criteria samengevoegd met AND-logica.

Opmerkingen:

DCOUNT telt alleen numerieke waarden in het gegeven veld als de criteria overeenkomen. Om getallen of tekst te tellen, gebruikt u DCOUNTA.
DCOUNT ondersteunt wildcards in criteria, de ondersteuning is niet zo goed als in modernere functies zoals COUNTIFS.
Criteria kunnen meer dan één rij omvatten (zoals hierboven uitgelegd),
Het veldargument kan als naam in dubbele aanhalingstekens (“””) of als een getal dat de veldindex weergeeft.
De database en de criteriabereiken moeten passende headers bevatten.

De Excel DCOUNTA-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld wordt verstrekt, telt DCOUNTA alleen numerieke records als de veldwaarde niet leeg is. Gebruik……

De Excel DMAX-functie geeft de maximale waarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de DMIN-functie om de minimumwaarde te krijgen.

De Excel DMIN-functie geeft de minimumwaarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de MAX-functie om de maximale waarde te krijgen.

De Excel DSUM-functie geeft de som van de waarden van een reeks records die aan de criteria voldoen. De op te tellen waarden worden uit een bepaald veld in de database gehaald.

De Excel DPRODUCT functie retourneert het product van waarden uit een set records die aan de criteria voldoen. De te vermenigvuldigen waarden worden geëxtraheerd uit een bepaald veld in de database, gespecificeerd als een argument.

Deel dit Artikel!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *