Excel DPRODUCT functie

Samenvatting

De Excel DPRODUCT functie retourneert het product van waarden uit een set records die aan de criteria voldoen. De te vermenigvuldigen waarden worden geëxtraheerd uit een bepaald veld in de database, gespecificeerd als een argument.

Doel

Krijg product uit bijpassende records

Rendement waarde

Het berekende product

Syntaxis

=DPRODUCT (databank, veld, criteria)

Argumenten

database – Databasebereik inclusief headers.field – Field name of index to count.criteria – Criteria range inclusief headers.

database – Databasebereik inclusief headers.field – Field name of index to count.criteria – Criteria range inclusief headers.

Gebruiksaanwijzingen

De Excel DPRODUCT functie berekent het product van waarden in een set records die aan de criteria voldoen. De te vermenigvuldigen waarden worden geëxtraheerd uit een bepaald veld in de database, gespecificeerd als een argument.

De database argument is een reeks van cellen die veldkoppen omvat, veld is de naam of index van het veld om te zoeken, en criteria is een reeks van cellen met headers die overeenkomen met die in de database.

Veld kan worden gespecificeerd met een naam of index. Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld kunt u het product “Echo”-afmetingen krijgen met onderstaande formule:

=DPRODUCT(B7:D13, “Waarde”,B4:D5) // veld met naam
=PRODUCT(B7:D13,3,3,B4:D5))) // veld per index

Criteria opties

De criteria kunnen verschillende uitdrukkingen omvatten, waaronder enkele wildcards. Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden:

Criteria
Gedrag
Rood
Match “rood” of “ROOD”
Re*
Begint met “re
10
Gelijk aan 10
>10
Groter dan 10

Niet blanco
100
Niet 100
>12/19/2017
Groter dan 19 dec. 2017
Opmerking: de ondersteuning voor wildcards is niet zo uitgebreid als bij andere functies zoals COUNTIFS, SUMIFS, MATCH enz. Bijvoorbeeld, het patroon ???? Zullen de tekenreeksen met 3 exacte karakters overeenkomen in modernere functies, maar niet in de databasefuncties. Als u wildcards gebruikt, test dan zorgvuldig.

Meerrijige criteria

Het criteriabereik voor DPRODUCT kan meer dan één rij onder de kopteksten omvatten. Wanneer criteria meer dan één rij bevatten, wordt elke rij samengevoegd met OR-logica en worden de uitdrukkingen in een bepaalde rij criteria samengevoegd met AND-logica.

Opmerkingen:

DPRODUCT ondersteunt wildcards in criteria
Criteria kunnen meer dan één rij omvatten (zoals hierboven uitgelegd)
Het veldargument kan als naam in dubbele aanhalingstekens (“””) of als een getal dat de veldindex weergeeft.
De database en de criteriabereiken moeten passende headers bevatten.

De Excel DCOUNT-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld is voorzien, telt DCOUNT alleen numerieke waarden in het veld. Gebruik DCOUNTA…..

De Excel DCOUNTA-functie telt overeenkomende records in een database met behulp van criteria en een optioneel veld. Wanneer een veld wordt verstrekt, telt DCOUNTA alleen numerieke records als de veldwaarde niet leeg is. Gebruik……

De Excel DMIN-functie geeft de minimumwaarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de MAX-functie om de maximale waarde te krijgen.

De Excel DMAX-functie geeft de maximale waarde in een veld terug, uit een set records die aan de criteria voldoen. Gebruik de DMIN-functie om de minimumwaarde te krijgen.

De Excel DSUM-functie geeft de som van de waarden van een reeks records die aan de criteria voldoen. De op te tellen waarden worden uit een bepaald veld in de database gehaald.

Deel dit Artikel!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *