Excel DVAR-functie

Samenvatting De Excel DVAR-functie geeft de variantie weer van een monster uit records die aan de gegeven criteria voldoen. Als de gegevens de gehele populatie vertegenwoordigen, gebruik dan de DVARP-functie. Doel Krijg steekproefvariantie voor het matchen van records Rendement waarde De berekende variantie Syntaxis =DVAR (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik inclusief headers.field – […]

Excel DVARP-functie

Samenvatting De Excel DVARP-functie geeft de variantie weer van een volledige populatie uit records die aan bepaalde criteria voldoen. Als de gegevens alleen een voorbeeld zijn, gebruik dan de DVAR-functie. Doel Verkrijg populatievariantie voor het matchen van records Rendement waarde De berekende variantie Syntaxis =DVARP (databank, veld, criteria) Argumenten database – Databasebereik inclusief headers.field – […]

Excel DAGEN Functie

Samenvatting De Excel DAYS-functie geeft het aantal dagen tussen twee data weer. Met een startdatum in A1 en einddatum in B1, geeft =DAJS(B1,A1) de dagen tussen de twee data terug. Doel Ontvang dagen tussen data Rendement waarde Een aantal dagen. syntaxis =DAJS (end_date, start_date) Argumenten end_date – De einddatum.start_date – De startdatum. end_date – De […]

Excel DAY-functie

Samenvatting De Excel DAY-functie geeft de dag van de maand terug als een getal tussen 1 en 31 vanaf een bepaalde datum. U kunt de DAY-functie gebruiken om een dagnummer uit een datum in een cel te halen. U kunt de DAY-functie ook gebruiken om een dagwaarde te extraheren en in een andere functie in […]

Excel DAYS360 functie

Samenvatting De Excel DAYS360-functie geeft het aantal dagen tussen twee data op basis van een 360 dagen per jaar. Berekeningen op basis van een 360-dagenjaar zijn gebaseerd op bepaalde boekhoudkundige berekeningen waarbij alle 12 maanden geacht worden 30 dagen te hebben. Doel Krijg dagen tussen 2 data in een 360-dagen jaar Rendement waarde Een aantal […]

Excel EOMONTH Functie

Samenvatting De Excel EOMONTH functie geeft de laatste dag van de maand, n maanden in het verleden of in de toekomst. U kunt EDATE gebruiken om vervaldata, vervaldata en andere data te berekenen die op de laatste dag van een maand moeten landen. Gebruik een positieve waarde voor maanden om een datum in de toekomst […]

Excel UUR-Functie

Samenvatting De Excel HOUR-functie geeft de uurcomponent van een tijd terug als een getal tussen 0-23. Bijvoorbeeld, met een tijd van 9:30 uur zal De Excel UUR-functie 9 teruggeven. U kunt de HOUR-functie gebruiken om het uur in een cel te extraheren, of het resultaat in een andere formule, zoals de TIME-functie, in te voeren. […]

Excel ISOWEEKNUM Functie

Samenvatting De Excel ISOWEEKNUM-functie neemt een datum en geeft een weeknummer (1-54) terug dat volgt op de ISO-normen, waarbij weken beginnen op maandag en weeknummer 1 wordt toegewezen aan de eerste week van een jaar dat een donderdag bevat. Doel Krijg het ISO-weeknummer voor een bepaalde datum Rendement waarde Een getal tussen 1 en 54. […]

Excel MONTH Functie

Samenvatting De Excel MONTH-functie haalt de maand van een bepaalde datum als getal tussen 1 en 12 uit. U kunt de MONTH-functie gebruiken om een maandnummer uit een datum in een cel te halen, of om een maandnummer in een andere functie zoals de DATE-functie in te voeren. Doel Krijg maand als een getal (1-12) […]

Excel SECOND Functie

Samenvatting De Excel SECOND-functie geeft de tweede component van een tijd terug als een getal tussen 0-59. Bijvoorbeeld, met een tijd van 9:10:15 uur, zal de tweede 15 uur terugkomen. U kunt de SECOND-functie gebruiken om de seconde in een cel te extraheren, of het resultaat in een andere formule, zoals de TIME-functie, in te […]