Excel AANTALLEN.ALS-Functie

Samenvatting

De Excel AANTALLEN.ALS-functie telt het aantal cellen dat aan één of meer criteria voldoet. Deze functie noemt in de Engelse Excel versie COUNTIFS. De AANTALLEN.ALS-functie kan worden gebruikt met criteria op basis van data, nummers, tekst en andere voorwaarden. De AANTALLEN.ALS-functie ondersteunt logische operatoren (>,,=) en wildcards (*,?) voor gedeeltelijke matching.

Syntaxis

=AANTALLEN.ALS(criteriumbereik1; criteria1; [criteriumbereik2]; [criteria2]; ….)

Argumenten

criteriumbereik1: Het eerste bereik dat moet worden getest.

criteria1: voorwaarden waaraan de op te tellen cellen moeten voldoen.

Gebruiksaanwijzing

De AANTALLEN.ALS-functie telt het aantal cellen in een bereik dat overeenkomt met de geleverde criteria. In tegenstelling tot de AANTAAL.ALS-functie, kan De AANTALLEN.ALS-functie meer dan één set criteria toepassen, met meer dan één bereik. Bereiken en criteria worden in paren toegepast en alleen het eerste paar is vereist. Voor elk bijkomend criterium moet u een ander bereik/criteria paren aanleveren. Tot 127 reeksen/criteria paren zijn toegestaan.

Voorbeelden

Met het getoonde voorbeeld kan De AANTALLEN.ALS-functie als volgt worden gebruikt om records te tellen aan de hand van 2 criteria:

Opmerkingen

Elk extra bereik moet hetzelfde aantal rijen en kolommen hebben als criteriumbereik1, maar bereiken hoeven niet naast elkaar te liggen. Als u bereiken met een mismatch levert, krijgt u een #WAARDE fout.
Niet-numerieke criteria moeten in dubbele aanhalingstekens worden opgenomen, maar numerieke criteria niet. Bijvoorbeeld: 100, “100”, “100”, “>32”, “jim”, of A1 (waarbij A1 een getal bevat).
De wildcard karakters ? en * kunnen gebruikt worden in criteria. Een vraagteken komt overeen met een teken en een sterretje met een willekeurige volgorde van tekens.
Om een letterlijk vraagteken of sterretje te vinden, gebruikt u een tilde (~) in het voorste vraagteken of asterisk (d.w.z. ~?, ~*).

AANTAL.ALS is een functie om cellen te tellen die aan één criterium voldoen.

Engels

NederlandsEngels
AANTALLEN.ALS()COUNTIFS()

Deel dit Artikel!

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *